>>
V sekcii Galéria
si môžete pozrieť fotky časti nášho vozového parku.
galéria

>>
V prípade potreby
bližších informácií nás môžete kontaktovať
nonstop na mobil:
0905 603 052
pevnej linke, faxom:
043 / 426 2555

alebo mailom: alessbus@alessbus.sk

>> Cenník

Každú prepravu je vhodné prejednať individuálne, nakoľko jazdné za jeden kilometer a stojné ovplyvňuje sezónnosť a rozsah využívania autobusu zákazníkom.

Cenu prepravy je možné tiež dojednať ako " DOHODNUTÚ CENU". Takto dohodnutá cena bude bez akýchkoľvek ďalších príplatkov fakturovaná pri dodržaní podmienok zjednanej prepravy.